2018. december 29. szombat

Öltsetek tehát magatokra - mint Isten választottai, szentek és szeretettek - könyörületes szívet, jóságot, alázatot, szelídséget, türelmet. Viseljétek el egymást, és bocsássatok meg egymásnak, ha valakinek panasza volna valaki ellen: ahogyan az Úr is megbocsátott nektek, úgy tegyetek ti is. Mindezek fölé pedig öltsétek fel a szeretetet, mert az tökéletesen összefog mindent. És a Krisztus békessége uralkodjék a szívetekben, hiszen erre vagytok elhíva az egy testben. És legyetek háládatosak. A Krisztus beszéde lakjék bennetek gazdagon úgy, hogy tanítsátok egymást teljes bölcsességgel, és intsétek egymást zsoltárokkal, dícséretekkel, lelki énekekkel; hálaadással énekeljetek szívetekben az Istennek. Amit pedig szóltok vagy cselekesztek, mind az Úr Jézus nevében tegyétek, hálát adva az Atya Istennek őáltala.

Kol 3,12-17.

MEGBOCSÁTANI A CSALÁDNAK

Ne ítéljetek, és nem ítéltettek. Ne kárhoztassatok, és nem lesz kárhoztatásotok. Bocsássatok meg, és nektek is megbocsáttatik. (Lk 6,37)

A családom nagyon fontos nekem. Ezért lelkileg fájdalmasan éltem meg, amikor a bíróságon találtuk magunkat, hogy az igazságszolgáltatás oldja meg a nézeteltéréseinket. Sokat imádkoztam a megoldásért, végül átadtam az ügyet Istennek, mert rájöttem, hogy csak az ő vezetésére támaszkodhatom.
A keserves folyamaton keresztül Isten megmutatta, hogy meg kell bocsátanom magamnak, amiért nem vettem észre a komoly konfliktus jeleit, és a megoldást segítő értelmes párbeszéd lehetőségeit. Isten arra is rávezetett, hogy meg kell bocsátanom a családtagjaimnak. Amikor a fenti igeverset olvastam, világossá vált, hogy okkal kapcsolta össze Jézus e három parancsot. Én büszke voltam arra, hogy megbocsátottam, de vajon nem ítélkeztem, nem kárhoztattam? Nem úgy gondoltam ezekre a családtagokra, hogy ők nem érdemlik meg Isten kegyelmét? Igazán megbocsátottam nekik?
Ahogy elgondolkodtam, eszembe jutott a mai olvasmány, ami bátorít, hogy bocsássunk meg, ahogyan Krisztus is megbocsátott nekünk, és mindent Jézus nevében tegyünk. Tudtam, hogy kudarcot vallottam. Ha egyszer ráhagyjuk az ítélkezést és kárhoztatást Istenre, akkor igazán meg tudunk bocsátani.

Imádság: Urunk, áldunk a békességért, amit átélünk, ha útmutatásodat követve megbocsátunk egymásnak. Ámen.

Isten kinek akarja, hogy megbocsássak?
Jacinta Fontanelle (Delaware, USA)

IMÁDKOZZUNK VALAKIÉRT, AKINEK MEG KELL BOCSÁTANUNK!

Hozzászóláshoz regisztráció és belépés szükséges!

2018 December
Ke Sze Cs Szo Va
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Tárhelyszolgáltatónk

Napi áhítat feliratkozás

Bejelentkezés

Legújabb kommentek