2020. június 16. kedd

Másnap ismét ott állt János két tanítványával együtt, és rátekintve Jézusra, aki arra járt, így szólt: "Íme, az Isten Báránya!" Meghallotta a két tanítvány, hogy ő ezt mondta, és követték Jézust. Jézus megfordult, és amikor meglátta, hogy követik őt, megszólította őket: "Mit kerestek?" Ők pedig ezt válaszolták: "Rabbi - ami azt jelenti: Mester -, hol van a lakásod?" Ő így szólt: "Jöjjetek, és meglátjátok." Elmentek tehát, meglátták, hol lakik, és nála maradtak azon a napon; körülbelül délután négy óra volt ekkor. A kettő közül, akik ezt hallották Jánostól és követték őt, András, Simon Péter testvére volt az egyik. Ő mihelyt találkozott testvérével, Simonnal, ezt mondta neki: "Megtaláltuk a Messiást" - (ami azt jelenti: Felkent). Odavitte Jézushoz, aki rátekintve így szólt: "Te Simon vagy, Jóna fia: téged Kéfásnak fognak hívni" - (ami azt jelenti: Kőszikla). Másnap Jézus Galileába akart indulni. Ekkor találkozott Fülöppel, és így szólt hozzá: "Kövess engem!" Fülöp pedig Bétsaidából származott, András és Péter városából. Fülöp találkozott Nátánaéllel, és így szólt hozzá: "Megtaláltuk azt, akiről Mózes írt a törvényben, akiről a próféták is írtak: Jézust, a József fiát, aki Názáretből származik." "Származhat-e valami jó Názáretből?" - kérdezte tőle Nátánaél. Fülöp így válaszolt: "Jöjj, és lásd meg!" Amikor Jézus látta, hogy Nátánáel közeledik feléje, azt mondta róla: "Íme, egy igazi izráelita, akiben nincsen álnokság." Nátánáel megkérdezte tőle: "Honnan ismersz engem?" Jézus így válaszolt neki: "Mielőtt Fülöp idehívott, láttam, hogy a fügefa alatt voltál." Nátánáel így szólt hozzá: "Mester, te vagy az Isten Fia, te vagy Izráel királya!" Jézus így válaszolt neki: "Mivel azt mondtam neked, hogy láttalak a fügefa alatt, hiszel? Ennél nagyobb dolgokat fogsz látni."

Jn 1,35-50.

EGYENKÉNT

Az Úr pedig napról napra növelte a gyülekezetet az üdvözülőkkel. (ApCsel 2,47)

Már a legelső matekórától kezdve nagyon izgalmas volt számomra az "egyes" szám. Önmagában gyenge és erőtlen. Ha önmagával szorozzuk meg, akkor is ugyanazt az értéket kapjuk. De a más számokkal való kapcsolatában erőssé válik. Még a legnagyobb szám is növekszik, ha ezt a pici számot hozzáadjuk. Ugyanígy, ha egy kritikus döntésről kell szavazni, egyetlen szavazat is megfordíthatja a döntést.
Úgy találtam, hogy ez fontos megjegyzés a keresztény élettel és az egyház növekedésével kapcsolatban. Ha az első gyülekezetre nézek, azt látom, hogy a növekedése nem a szorzásról, hanem az összeadásról szól. Az evangélium arról beszél, hogyan hívta el Jézus személyesen tanítványait. Egyenként, egyiket a másik után, és a számuk akkor növekedett, amikor valaki válaszolt Jézus hívására, és követte őt. Ha mi mind követjük Jézust, megkapjuk azt a kegyelmet, amellyel hozzátehetünk valamit Isten országa növekedéséhez.

Imádság: Istenünk, köszönjünk, hogy mindegyikünket a te országodban részesítettél, hogy veled és embertársainkkal való közösségben éljünk. "Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is; mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket... Ámen." (Mt 6,9-13)

Isten országában soha nem vagyok egyedül.
Colin D. Harbach (Anglia, Egyesült Királyság)

IMÁDKOZZUNK A MATEMATIKA TANÁROKÉRT!

Hozzászóláshoz regisztráció és belépés szükséges!

2020 Június
Ke Sze Cs Szo Va
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Tárhelyszolgáltatónk

Napi áhítat feliratkozás

Bejelentkezés

Legújabb kommentek