2021. február 8. hétfő

Te azonban követőjévé lettél az én tanításomnak, életmódomnak, szándékomnak, hitemnek, türelmemnek, szeretetemnek, állhatatosságomnak, üldöztetéseimnek, szenvedéseimnek, amelyek Antiókhiában, Ikóniumban, Lisztrában értek. Milyen üldöztetéseket viseltem el, és mindegyikből megszabadított az Úr! De mindazokat, akik kegyesen akarnak élni Krisztus Jézusban, szintén üldözni fogják. A gonosz emberek és ámítók pedig még tovább mennek a rosszban, tévelyegve és másokat is megtévesztve. De te maradj meg abban, amit tanultál, és amiről megbizonyosodtál, tudván, kiktől tanultad, mivel gyermekségedtől ismered a szent írásokat, amelyek bölccsé tehetnek téged az üdvösségre a Krisztus Jézusba vetett hit által. A teljes Írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre; hogy tökéletes legyen az Isten embere, minden jó cselekedetre felkészített.

2Tim 3,10-17.

JELENTŐSÉGTELJES SZAVAK

A Lélek az, aki életre kelt, a test nem használ semmit: azok a beszédek, amelyeket én mondtam nektek: Lélek és élet. (Jn 6,63)

Biztos voltam abban, hogy a humán tárgyakból jelest fogok kapni. Majdnem mindig kitűnő értékelést szereztem, és buzgón vettem részt a tanteremi munkában is egész félévben. Aztán eljött az idő, hogy learassam munkám gyümölcsét. Azonban az öröm helyett nagy csalódás volt a "jutalmam", amikor az oktató közepesre értékelt.
Magyarázatot kértem az oktatótól, aki elkezdte felolvasni azt az útmutatót, amit a kurzus legelső napján átnyújtott nekünk. Felolvasta, hogy aki késve érkezik az előadásra, az hiányzónak számít, és egy bizonyos számú hiányzás után büntetésként csökken a végső érdemjegy. Eszembe jutott, hogy számos alkalommal késve érkeztem az órára, ezért kaptam kitartó munkám ellenére csak közepest.
Noha nagyon kiábrándító volt, ez a tapasztalat megtanított arra, hogy ezután minden tantervi útmutatót alaposan átolvassak. Azóta már elvégeztem a főiskolát, de ma is odafigyelek arra, hogy a fontos szavakat gondosan olvassam el. A Biblia szavai mérhetetlenül jelentőségteljesebb szavak, mint bármely szó bármely útmutatóban. A Biblia Isten számunkra küldött üzenetét tartalmazza, hogy olvassuk, higgyük és alkalmazzuk. Életünkhöz kizárólag pozitív iránymutatást ad.

Imádság: Istenünk, újítsd meg gondolatainkat naponta igéddel a Szentlélek erejével, hogy értékes életet élhessünk! Ámen.

Isten igéje útmutatás az életemhez.
Aaron Caruso (Connecticut, USA)

IMÁDKOZZUNK A FŐISKOLAI PROFESSZOROKÉRT!

Hozzászóláshoz regisztráció és belépés szükséges!

Legújabb kommentek