2021. február 17. szerda

Jezábel üldözi Illést
Amikor Aháb elmondta Jezábelnek mindazt, amit Illés tett, és hogy a prófétákat megölte karddal, Jezábel követet küldött Illéshez ezzel az üzenettel: Úgy bánjanak velem az istenek most és ezután is, hogy holnap ilyenkorra azt teszem veled, ami azokkal történt! Illés megijedt, felkerekedett és ment, hogy mentse az életét, és elérkezett a júdai Beérsebába. Legényét ott hagyta, ő pedig elment a pusztába egynapi járóföldre. Odaért egy rekettyebokorhoz, és leült alá. Azt kívánta, bárcsak meghalna, és így szólt: Elég most már, URam! Vedd el az életemet, mert nem vagyok jobb elődeimnél! Azután lefeküdt, és elaludt a rekettyebokor alatt. De egyszer csak egy angyal érintette meg, és ezt mondta neki: Kelj föl, egyél!

1Kir 19,1-5.

HAJTÁSTÓL A VIRÁGZÁSIG

Lelkünk az URat várja, ő a mi segítségünk és pajzsunk. (Zsolt 33,20)

Az év nagy részében a csak "seprűként" ismert bokrok csupán egy rakás csupasz zöld botnak tűnnek. A szunnyadó időszakban egy ilyen bokor teljesen észrevétlen maradhat. Amikor vesszőit egyenlő hosszúságúra levágják, összekötözik és egy hosszú fanyélhez rögzítik, háztartási eszközként is használható, amivel a szemetet lehet összesöpörni. Tavasszal rügyek jelennek meg a bokron, majd sárga virágok bomlanak ki rajta. Kellemes aromájukat mint csodás illatot lélegzik be a járókelők. A hosszú hónapok megérik a várakozást.
Amikor télen elmegyek ilyen csupasz "seprűbokrok" mellett, eszembe jut, hogy Ábrahám és Sára évekig vártak, hogy Isten beteljesítse ígéretét a fiúgyermekről. Dávid, a pásztor számára is nehéz lehetett kivárni, hogy királlyá koronázzák, miután Sámuel próféta felkente. Azután a várakozás jutalmat hozott, ahogy a virágok a seprűbokron. Megszületett Izsák, Ábrahám és Sára fia. Dávidot először Júda, majd Izrael királyává koronázták.
Amikor sivárnak, terméketlennek érezzük az életünket, emlékezhetünk a "seprűbokor" leckéjére. Életünk csupasz, zöld ágai is virágba borulhatnak, meghozva a várakozás jutalmát.

Imádság: Drága Urunk, segíts emlékeznünk a múlt virágaira akkor, amikor az új virágzásra várunk! Ámen.

Reménykedve várom, hogy Isten mit tartogat számomra.
Mary Hunt Webb (Új-Mexikó, USA)

IMÁDKOZZUNK VALAKIÉRT, AKI KILÁTÁSTALAN IDŐSZAKON MEGY KERESZTÜL!

Hozzászóláshoz regisztráció és belépés szükséges!

Legújabb kommentek