2021. február 18. csütörtök

Azután áthajóztak a gadaraiak földjére, amely Galileával átellenben fekszik. Amikor partra szállt, a város felől szembejött vele egy ember, akiben ördögök voltak. Már régóta nem vett magára ruhát, és nem házban lakott, hanem sírboltokban. Amikor meglátta Jézust, felkiáltott, leborult eléje, és hangosan ezt mondta: "Mi közöm hozzád Jézus, a magasságos Isten Fia? Kérlek, ne gyötörj engem!" Jézus megparancsolta ugyanis a tisztátalan léleknek, hogy menjen ki ebből az emberből. Mivel az régóta tartotta megszállva, láncokkal és bilincsekkel kötözték meg, úgy őrizték, de ő elszaggatta a kötelékeket, a gonosz lélek meg a pusztába hajtotta. Jézus erre megkérdezte tőle: "Mi a neved?" Az így felelt: "Légió!" - mert sok ördög költözött bele. Ezek nagyon kérték őt, ne parancsolja őket vissza az alvilágba. Ott a hegyen legelészett egy nagy disznónyáj; azt kérték tehát a gonosz lelkek, engedje meg, hogy azokba mehessenek. Ő pedig megengedte nekik. Kijöttek hát az ördögök az emberből, és belementek a disznókba. Ekkor a nyáj a meredekről a tóba rohant, és belefulladt. A pásztorok a történtek láttára elfutottak, és hírül vitték ezt a városba és a falvakba. Az emberek erre kijöttek, hogy lássák, mi történt. Amikor odaértek Jézushoz, és ott találták azt az embert, akiből kimentek az ördögök, amint felöltözve és ép elmével ül Jézus lábánál, megrettentek. Akik látták, elbeszélték nekik, hogyan szabadult meg a megszállott. Ekkor Gadara vidékének egész népe kérte őt, hogy távozzon közülük, mert nagy félelem lett úrrá rajtuk. Jézus ekkor hajóra szállt, és visszatért. Az az ember pedig, akiből kimentek az ördögök, arra kérte, hogy vele maradhasson. De Jézus elküldte, ezt mondva neki: "Térj haza, és beszéld el, mit tett veled az Isten." Ő pedig elment, és hirdette az egész városban, hogy milyen nagy jót tett vele Jézus.

Lk 8,26-39.

HASZNÁLT KONZERVDOBOZ

De Jézus elküldte, ezt mondva neki: Térj haza, és beszéld el, mit tett veled az Isten. (Lk 8,38-39)

Évekkel ezelőtt ismertem egy kislányt, aki összeszedte a használt konzervdobozokat az utcán. Szívesen írt használt papírra, és azokat a dobozokba tette. A legtöbb ember megvetette, és gyakran bántották azzal, hogy "használt dobozos lánynak" nevezték. Ezzel butának és jelentéktelennek tekintették. Mikor felnőtt, eszébe jutott, hogy fiatalkorában meghívták a templomba. Érezte a Szentlélek ösztönzését, így hát elment a gyülekezetbe. Itt hallott egy emberről, akit kiközösítettek, ruhátlanul, démonoktól megszállottan sírokban élt, és őrültnek tartották. Jézus mégis megsegítette, Isten szeretete pedig megmentette és megváltotta ezt az embert. Senki sem jelentéktelen Jézus számára.
Amikor az emberek még nem fogadták el a lányt, és értéktelennek tekintették, Jézus megkereste őt, szerette és megváltotta az életét. A "használt dobozos lányt" most Isten használja, hogy tanítson, írjon, missziós otthont építsen, és hirdesse Isten szeretetének nagyságát. Ez a kicsi leány én voltam. Bár mi haszontalan bádogdobozoknak érezhetjük magunkat, akit eldobnak és eltaposnak, mégis ragyoghatjuk Jézus fényét, Isten világosságát.

Imádság: Urunk, köszönjük megmentő szereteted, és hogy általad értékesek vagyunk és dicsőségedre világíthatunk! Ámen.

Jézus méltatlanságomban is szeret engem.
Linda Chandra (Banten, Indonézia)

IMÁDKOZZUNK AZOKÉRT, AKIK SEGÍTENEK TISZTÁN TARTANI A KÖZTERÜLETET!

Hozzászóláshoz regisztráció és belépés szükséges!

Legújabb kommentek