2021. február 20. szombat

Három férfi a tüzes kemencében
Ekkor Nebukadneccar nagyon megharagudott, és megparancsolta, hogy vezessék elő Sadrakot, Mésakot és Abéd-Negót. Oda is vezették ezeket a férfiakat a király elé. Nebukadneccar ezt kérdezte tőlük: Sadrak, Mésak és Abéd-Negó! Igaz-e, hogy ti nem tisztelitek isteneimet, és nem hódoltok az aranyszobor előtt, amelyet felállíttattam? Készek vagytok-e most, ha meghalljátok a kürt, a síp, a citera, a hárfa, a lant, a duda és egyéb hangszerek hangját, leborulni és hódolni a szobor előtt, amelyet csináltattam? Mert ha nem hódoltok, azon nyomban bedobnak benneteket az izzó tüzes kemencébe. És van-e olyan Isten, aki az én kezemből ki tud szabadítani benneteket? Sadrak, Mésak és Abéd-Negó így válaszolt a királynak: Ó, Nebukadneccar! Nem szükséges, hogy erre bármit is feleljünk. Van nekünk Istenünk, akit mi tisztelünk: ő ki tud minket szabadítani az izzó tüzes kemencéből, és ki tud szabadítani a te kezedből is, ó, király! De ha nem tenné is, tudd meg, ó, király, hogy mi a te isteneidet nem tiszteljük, és nem hódolunk az aranyszobor előtt, amelyet felállíttattál! Ekkor Nebukadneccart úgy elöntötte a harag Sadrak, Mésak és Abéd-Negó miatt, hogy még az arca is eltorzult. Meghagyta, hogy hétszerte jobban fűtsék be a kemencét, mint ahogyan be szokták fűteni. Azután megparancsolta hadserege legerősebb vitézeinek, hogy kötözzék meg Sadrakot, Mésakot és Abéd-Negót, és dobják be őket az izzó tüzes kemencébe. Megkötözték tehát ezeket a férfiakat, és úgy, ahogy fel voltak öltözve, nadrágostul, alsóruhástul és süvegestül, bedobták őket az izzó tüzes kemencébe. Mivel a király szigorú parancsára a kemencét a szokottnál is jobban befűtötték, a lángoló tűz megölte azokat az embereket, akik Sadrakot, Mésakot és Abéd-Negót odahurcolták. A három férfi, Sadrak, Mésak és Abéd-Negó pedig megkötözve az izzó tüzes kemencébe esett. Nebukadneccar király azonban megdöbbent, sietve fölkelt, és ezt kérdezte udvari embereitől: Nem három férfit dobtunk megkötözve a tűzbe? Azok így válaszoltak a királynak: Valóban úgy van, ó, király! Ő azonban így szólt: Én mégis négy férfit látok szabadon járni a tűzben, és nincs rajtuk semmi sérülés. A negyedik pedig olyannak látszik, mint valami isten. Ekkor Nebukadneccar király odament az izzó tüzes kemence ajtajához, és így szólt: Sadrak, Mésak és Abéd-Negó, szolgái a felséges Istennek! Gyertek ki, jöjjetek ide! Sadrak, Mésak és Abéd-Negó pedig kijött a tűzből. Az összegyűlt kormányzók, elöljárók, helytartók és a király udvari emberei pedig látták, hogy ezeknek a férfiaknak semmit sem ártott a tűz, a hajuk szála sem perzselődött meg, a ruhájuk sem égett meg, sőt még a füst szaga sem járta át őket. Nebukadneccar ekkor így szólt: Áldott legyen Sadrak, Mésak és Abéd-Negó Istene, mert elküldte az angyalát, és kiszabadította szolgáit, akik benne bíztak. Még a király parancsát is megszegték, és kockára tették az életüket, de a maguk Istenén kívül nem tiszteltek egy istent sem, és nem hódoltak előttük. Megparancsolom azért, hogy aki nem tiszteli Sadrak, Mésak és Abéd-Negó Istenét, azt vágják darabokra, bármilyen nyelvű népből vagy nemzetből való is legyen, házát pedig tegyék szemétdombbá! Mert nincs más isten, aki így meg tud szabadítani. Azután a király megerősítette tisztségében Sadrakot, Mésakot és Abéd-Negót Babilon városában.

Dán 3,13-30.

NEM EGYEDÜL

Erősödjetek meg minden erővel az ő dicsőségének nagysága szerint a teljes állhatatosságra és az örömmel viselt hosszútűrésre. Adjatok hálát az Atyának, aki alkalmassá tett titeket arra, hogy a szentek örökségében, a világosságban részesüljetek. (Kol 1,11-12)

Miután az egész éjszakát lányunkkal a gyermekkórházban töltöttük, nem örültem, hogy reggel 7-kor csörgött a telefon. Láttam, hogy legidősebb fiam, Barry hív, aki influenzával egy másik kórházban volt. A korai óra miatt álmosan vettem fel a kagylót, de nem Barry volt. Egy nővér hívott, hogy Barry meghalt.
Barry cukorbeteg volt veseszövődménnyel, de nagyon odafigyelt magára. Miután 17 év tanulás után lediplomázott, az erőfeszítései ellenére bekövetkezett hirtelen halála lesújtó volt. A borzalom és a lányunk miatti aggodalom azzal fenyegetett, hogy felőrlődöm.
Lelkészünk az egyik istentiszteleten kiemelte, hogy Isten nem vette ki a tűzből Sadrakot, Mésákot és Abéd-Negót, hanem megvédte őket. Végül megértettem, hogy Isten nem ígéri a nehézségektől való megszabadítást. Valójában Jézus épp azt mondja a követőinek, hogy nehézségeik lesznek (Jn 16,33). De Isten megígéri, bármivel is kell szembenéznünk, ő velünk lesz.
Bánatomban erőt meritek abból, hogy Isten velem van, és azon dolgozik, hogy végül minden a javamat szolgálja. (Róm 8,28)

Imádság: Szerető Atyánk, köszönjük, hogy az élet kihívásai között velünk vagy. Segíts erőt meríteni jelenlétedből. Ámen.

Isten minden nehézségben velem lesz.
Donnell King (Tennessee, USA)

IMÁDKOZZUNK A GYERMEKÜKET GYÁSZOLÓ SZÜLŐKÉRT!

Hozzászóláshoz regisztráció és belépés szükséges!

Legújabb kommentek