2021. február 21. vasárnap

Elindul az ég egyik szélétől, átível a másik széléig, nincs rejtve melege elől semmi.
Az ÚR törvénye tökéletes, felüdíti a lelket. Az ÚR intő szava határozott, bölccsé teszi az együgyűt.
Az ÚR rendelkezései helyesek, megörvendeztetik a szívet. Az ÚR parancsolata világos, ragyogóvá teszi a szemet.
Az ÚR félelme tiszta, megmarad örökké. Az ÚR döntései igazak, mindenben igazságosak,
kívánatosabbak az aranynál, sok színaranynál is, édesebbek a méznél, a csurgatott méznél is.

Zsolt 19,7-11.

MICSODA ÁLDÁS!

Miután Jézus elbocsátotta a sokaságot, egyedül felment a hegyre imádkozni. Amikor beesteledett, egyedül volt ott. (Mt 14,23)

Amikor a szüleim megtértek, naponta időt szántak az imádkozásra és bibliaolvasásra. Apám adta nekem a Csendes Percek első példányát, mikor 13 éves voltam. Anyukám, aki most 95 éves, még mindig naponta olvassa az áhítatokat.
Hálás vagyok szüleim példájáért, hogy Isten igéjével rendszeresen időt töltöttek. Én is törekedtem erre az évek során. A Szentírás tanulmányozása nem csak Isten és az ő céljainak jobb megértését segíti, de hitünket is építi, örömet és reményt hoz az életünkbe.
A Csendes Percek végigkísérte az életemet. Sok áldást nyertem belőle. Isten időzítése sokszor lenyűgöz; mintha személyesen beszélgetne velem az áhítatokon vagy az igeszakaszokon keresztül.
Micsoda áldás a napi fegyelmezett bibliatanulmányozás és imádkozás! Micsoda bátorítás egy különböző országok és kultúrák felett álló imádkozó közösség tagjának lenni!

Imádság: Szerető Atyánk, köszönjük igéd olvasásának és az imádságnak naponkénti áldását. Ámen.

Mindig megéri Istennel időt tölteni.
Ann Stewart (Dél-Ausztrália, Ausztrália)

IMÁDKOZZUNK A CSENDES PERCEK ÍRÓIÉRT!

Hozzászóláshoz regisztráció és belépés szükséges!

Legújabb kommentek