2021. február 25. csütörtök

Az Isten, aki teremtette a világot és mindazt, ami benne van, aki mennynek és földnek Ura, nem lakik emberkéz alkotta templomokban, nem szorul emberi kéz szolgálatára, mintha hiányt szenvedne valamiből; hiszen ő ad mindenkinek életet, leheletet és mindent. Az egész emberi nemzetséget is egy vérből teremtette, hogy lakjon a föld egész felszínén; meghatározta elrendelt idejüket és lakóhelyük határait, hogy keressék az Istent, hátha kitapinthatják és megtalálhatják, hiszen nincs is messzire egyikünktől sem; mert őbenne élünk, mozgunk és vagyunk. Ahogy a ti költőitek közül is mondták némelyek: Bizony, az ő nemzetsége vagyunk. Mivel tehát az Isten nemzetsége vagyunk, nem szabad azt hinnünk, hogy aranyhoz vagy ezüsthöz vagy kőhöz, művészi alkotáshoz vagy emberi elképzeléshez hasonló az istenség.

ApCsel 17,24-29.

A LÉLEK AZ AMI ÖSSZEKÖT

És senki sem mondhatja: "Jézus Úr", csakis a Szentlélek által. (1Kor 12,3)

Írással fiatal korom óta foglalkozom, s mindig izgatott, mi az, ami minden embert, mindannyiunkat összeköt. Nagyon sokáig a vért véltem annak. Hisz a vér minden élő emberben egyformán van meg, nemre, fajra, vallásra, anyagiakra való tekintet nélkül, és még attól is függetlenül, hol él a földkerekségen.
Megtérésemkor lelkendeztem is, amikor a Bibliában ezt olvashattam: Az egész emberi nemzetséget egy vérből teremtette, hogy lakjon az egész föld színén... (ApCsel 17,26)
Ám, ahogy mindjobban elmélyültem Isten csodálatos világának felfedezésében, Jézus Krisztus áldozatának és a Szent Lélek megértésében, arra jutottam, hogy a lélek az, ami igazából mindannyiunkat eredendően összeköt. A lelki szükségletek azok, melyek bőrszínre, fajra, nemre, vallásra való tekintet nélkül, anyagiaktól függetlenül egyformán működnek bennünk (az öröm érzete, a bánat, hála, hűség, lelki fájdalom, gyász, boldogság, keserűség, gyűlölet, szeretet, békesség stb.). És amíg a vér, földi létünkben éltető elemünk, a lélek, mely Istentől származtatható, az egyedüli nem e világból való az emberben.
S mindannyian Isten teremtményei vagyunk, csak nem egyformán ismerjük és szeretjük az Urat.

Imádság: Drága Urunk, Istenünk, Szent Lelked által mindenben te vezess minket! Ámen.

Mindannyian Isten teremtményei vagyunk.
Szűgyi Zoltán (Budapest, Magyarország)

IMÁDKOZZUNK AZ ISTENT KERESŐKÉRT!

Hozzászóláshoz regisztráció és belépés szükséges!

Legújabb kommentek