2022. augusztus 6. szombat

A tékozló fiú
Azután Jézus így folytatta: Egy embernek volt két fia. A fiatalabb ezt mondta az apjának: Atyám, add ki nekem a vagyon rám eső részét! Ő pedig megosztotta közöttük a vagyont. Néhány nap múlva a fiatalabb fiú összeszedett mindent, elköltözött egy távoli vidékre, és ott eltékozolta a vagyonát, mert kicsapongó életet élt. Miután elköltötte mindenét, nagy éhínség támadt azon a vidéken, úgyhogy nélkülözni kezdett. Ekkor elment, és elszegődött annak a vidéknek egyik polgárához, aki kiküldte őt a földjeire disznókat legeltetni. Ő pedig szívesen jóllakott volna akár azzal az eleséggel is, amit a disznók ettek, de senki sem adott neki. Ekkor magába szállt, és ezt mondta: Az én apámnak hány bérese bővelkedik kenyérben, én pedig itt éhen halok! Útra kelek, elmegyek apámhoz, és azt mondom neki: Atyám, vétkeztem az ég ellen és teellened. Nem vagyok többé méltó arra, hogy fiadnak nevezzenek, tégy engem olyanná, mint béreseid közül egy. És útra kelve el is ment az apjához. Még távol volt, amikor apja meglátta őt, megszánta, elébe futott, nyakába borult, és megcsókolta őt. A fiú ekkor így szólt hozzá: Atyám, vétkeztem az ég ellen és teellened, és nem vagyok méltó arra, hogy fiadnak nevezzenek. Az apa viszont ezt mondta szolgáinak: Hozzátok ki hamar a legszebb ruhát, és adjátok rá, húzzatok gyűrűt az ujjára és sarut a lábára! Hozzátok a hízott borjút, és vágjátok le! Együnk, és vigadjunk, mert ez az én fiam meghalt és feltámadott, elveszett és megtaláltatott. És vigadozni kezdtek. Az idősebb fiú pedig a mezőn volt, és amikor hazajövet közeledett a házhoz, hallotta a zenét és a táncot. Előhívott egy szolgát, és megtudakolta tőle, hogy mi történt. A szolga így felelt: A testvéred jött meg, és apád levágatta a hízott borjút, mivel egészségben visszakapta őt. Ekkor az megharagudott, és nem akart bemenni. De az apja kijött, és kérlelte őt. Ő azonban ezt mondta az apjának: Látod, hány esztendeje szolgálok neked, soha nem szegtem meg parancsodat, de te sohasem adtál nekem még egy kecskegidát sem, hogy mulathassak barátaimmal. Amikor pedig megjött ez a te fiad, aki parázna nőkkel tékozolta el vagyonodat, levágattad neki a hízott borjút. Ő azonban ezt mondta neki: Fiam, te mindig velem vagy, és mindenem a tied. Vigadnod és örülnöd kellene, hogy ez a te testvéred meghalt és feltámadott, elveszett és megtaláltatott.

Lk 15,11-32.

SZERETETTELJES TEKINTET

De Isten, gazdag lévén irgalomban, az ő nagy szeretetéért, amellyel minket szeretett, hogy minket is, akik halottak voltunk a vétkek miatt, életre keltett Krisztussal együtt - kegyelemből van üdvösségetek! (Ef 2,4-5)

Naponta kétszer rizst hintek a háztetőre, hogy etessem a vadon élő madarakat. A madarak odagyűlnek, hogy egyenek, majd este újra visszatérnek. Egyik reggel sepregetés közben észrevettem egy madarat, akinek sérült volt a szárnya. Bevittem a házba, elláttam a sebet, adtam neki egy tál rizst és vizet.
Néztem, ahogy a madár eszik, de egyértelműen látszott, hogy fájdalmai vannak. Ekkor ráébredtem, hogy az Úr is figyelt rám, amikor elveszettnek éreztem magam, és fájdalmaim voltak. Isten szeretetteljes tekintettel nézett rám, és segített, hogy sebeim begyógyuljanak.
Egy hét gondozás után a madár végre verdesett a szárnyaival, bár repülni még mindig nem tudott. Segítenem kellett neki, hogy csatlakozzon a többi madárhoz, és a tetőn ehessen. Másnap, amikor ellenőriztem, már nem volt ott. Ahogy kerestem, hallottam az énekét a tetőről. Tudott repülni! Öröm és büszkeség öntötte el a szívem. Egy kicsit megérezhettem abból valamit, amit bizonyára az Úr is érez, amikor visszatérünk az ő útjára.

Imádság: Szerető Istenünk, köszönjük, hogy szeretettel nézel ránk, és segítesz visszatérni a te utadra. Ámen.

Isten szeretettel tekint rám és óv engem.
Rutman Lumbantoruan (Észak-Szumátra, Indonézia)

IMÁDKOZZUNK AZOKÉRT, AKIK GONDOSKODNAK AZ ÁLLATOKRÓL!

Hozzászóláshoz regisztráció és belépés szükséges!

2024 Április
Ke Sze Cs Szo Va
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Tárhelyszolgáltatónk

Napi áhítat feliratkozás

captcha 

Bejelentkezés

Legújabb kommentek