2022. augusztus 16. kedd

Az első keresztyének Antiókhiában
Azok, akik az István miatt támadt üldözés következtében szétszóródtak, eljutottak Föníciáig, Ciprusig és Antiókhiáig, de senki másnak nem hirdették az igét, csak a zsidóknak. Volt azonban közöttük néhány ciprusi és cirénei férfi. Amikor ők eljutottak Antiókhiába, a görögökhöz is szóltak, és hirdették az Úr Jézust. És az Úr keze velük volt, úgyhogy sokan hittek, és tértek meg az Úrhoz. Ennek a híre eljutott a jeruzsálemi gyülekezethez, ezért kiküldték Barnabást Antiókhiába. Amikor megérkezett, és látta az Isten kegyelmét, megörült, és bátorította mindnyájukat, hogy szívük szándéka szerint maradjanak meg az Úrban, mivel derék ember volt, telve Szentlélekkel és hittel. És igen nagy sokaság csatlakozott az Úrhoz. Barnabás azután elment Tarzuszba, hogy felkeresse Sault. Amikor megtalálta, magával vitte Antiókhiába. Így történt, hogy egy teljes esztendőt töltöttek együtt a gyülekezetben, és igen nagy sokaságot tanítottak. A tanítványokat pedig Antiókhiában nevezték először keresztyéneknek.
Ezekben a napokban próféták jöttek le Jeruzsálemből Antiókhiába. Előállt egyikük, név szerint Agabosz, és a Lélek által megjövendölte, hogy nagy éhínség lesz az egész földön. Ez be is következett Klaudiusz idejében. A tanítványok pedig valamennyien elhatározták, hogy aszerint, amint kinek-kinek módjában áll, valami segítséget küldenek a Júdeában lakó testvéreknek. Ezt meg is tették, és elküldték Barnabással és Saullal a gyülekezet elöljáróihoz.

ApCsel 11,19-30.

BÁTORÍTÓ ÜZENETEK

Amikor Barnabás megérkezett, és látta az Isten kegyelmét, megörült, és bátorította mindnyájukat, hogy szívük szándéka szerint maradjanak meg az Úrban. (ApCsel 11,23)

"Bízz az Úrban!" "Fontos, amit csinálsz!" "Számíthatsz imádságaimra a mai napon." Ezek és sok más üzenet várt rám az asztalomon, amelyeket Craig hagyott számomra, aki a keresztény szolgálataimban volt munkatársam. A többi csapattag és általa mentorált ember is hasonló üzeneteket kapott.
Craig lelkesedése, ahogy mások hitét építette, Pál apostol munkatársára, Barnabásra emlékeztet. Barnabás arról volt híres, ahogyan másokat bátorított. Amikor a jeruzsálemi gyülekezet értesült arról, hogy sok pogány hitre jutott Antiókhiában, elküldték hozzájuk Barnabást, hogy adjon útbaigazítás nekik a hitben. Barnabás lelkesedett hitük elevensége miatt, és bátorította őket, hogy "szívük szándéka szerint maradjanak meg az Úrban". A közöttük végzett szolgálata lelkesítő volt. Nem csupán megmaradtak a hitben, hanem bizonyságtételük eredményeként sokan mások is Krisztushoz tértek.
Krisztus testének szüksége van bátorító emberekre. Krisztusért élni nehéz lehet, próbák és nehézségek jönnek majd az úton. Minden kereszténynek szüksége van hívő testvérek támogatására ahhoz, hogy megmaradjon a hitben. Isten hogyan tud általunk másokat buzdítani, hogy hitükben növekedjenek?

Imádság: Drága Urunk, köszönjük a bátorító embereket az életünkben. Ámen.

Hogyan fogok bátorítani valakit a mai napon?
Wayne Greenawalt (Illinois, USA)

IMÁDKOZZUNK A MUNKATÁRSAINKÉRT!

Hozzászóláshoz regisztráció és belépés szükséges!

2022 Augusztus
Ke Sze Cs Szo Va
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Tárhelyszolgáltatónk

Napi áhítat feliratkozás

captcha 

Bejelentkezés

Legújabb kommentek