2023. május 27. szombat

Kérlek tehát titeket én, aki fogoly vagyok az Úrért: éljetek ahhoz az elhívatáshoz méltón, amellyel elhívattatok, teljes alázatossággal, szelídséggel és türelemmel; viseljétek el egymást szeretettel, igyekezzetek megtartani a Lélek egységét a békesség kötelékével. Egy a test, és egy a Lélek, aminthogy egy reménységre kaptatok elhívást is: egy az Úr, egy a hit, egy a keresztség, egy az Istene és Atyja mindeneknek; ő van mindenek felett és mindenek által és mindenekben. A kegyelem pedig mindegyikünknek Krisztus ajándékának mértéke szerint adatott. Ezért mondja az Írás:
„Felment a magasságba, foglyokat vitt magával, ajándékot adott az embereknek.” Az pedig, hogy „felment”, mi mást jelent, mint azt, hogy le is szállt erre a földre. Aki leszállt, az „fel is ment”, feljebb minden égnél, hogy betöltse a mindenséget. És ő „adott” némelyeket apostolokul, másokat prófétákul, ismét másokat evangélistákul vagy pásztorokul és tanítókul, hogy felkészítse a szenteket a szolgálat végzésére, Krisztus testének építésére, míg eljutunk mindnyájan a hitnek és Isten Fia megismerésének egységére, a felnőttkorra, a Krisztus teljességét elérő nagykorúságra, hogy többé ne legyünk kiskorúak, akik mindenféle tanítás szelében ide-oda hányódnak és sodródnak az emberek csalásától, tévútra csábító ravaszságától; hanem az igazsághoz ragaszkodva növekedjünk fel szeretetben mindenestől őhozzá, aki a fej, a Krisztus, akiből az egész test egybeilleszkedik és összekapcsolódik a különféle ízületek segítségével úgy, hogy minden egyes tagja erejéhez mérten közösen munkálja a test növekedését, hogy épüljön szeretetben.

Ef 4,1-16.

EGYSÉG KRISZTUSBAN

Ó, mily szép és mily gyönyörűséges, ha a testvérek egyetértésben élnek! (Zsolt 133,1)

A középiskolában nem fogtam még fel teljesen, hogy mennyire fontos egy krisztusközpontú közösség tagjának lenni. Hallottam, hogy a gyülekezetünk ifjúsági csoportjának diákjai arról beszéltek, hogyan növekedtek hitükben a különböző keresztény közösségekben, de egyszerűn nem értettem. Ahelyett, hogy olyan embereket kerestem volna, akik elősegítik lelki fejlődésemet, elkezdtem inkább még több olyan embert keresni, akikkel egyszerűen csak együtt lóghatok.
Amikor az érettségi után a sok felszínes kapcsolatom felbomlott, rájöttem a hibámra. Rossz dolog után kutattam. Az egyetem tökéletes lehetőség volt arra, hogy újra próbálkozzam. Mivel Isten felhívta a figyelmemet a középiskolai kapcsolataim felületességére, tudatosabb voltam, és jobban felkészültem arra, hogy mélyebb kapcsolatokat teremtsek az egyetemen. Készen álltam rá, hogy egy krisztusközpontú baráti kör kialakításán dolgozzam. Isten a jelenlegi baráti társaságomhoz irányított, és képes voltam hatalmas módon növekedni hitemben. Most már értem, mekkora ereje van annak, ha van, aki elszámoltat, bátorít és emlékeztet Isten szeretetére.

Imádság: Istenünk, köszönjük a lehetőséget, hogy megoszthatjuk szeretetedet másokkal és a lehetőséget, hogy ebben mi is részesülhetünk mások által. Segíts olyan embereket találni, akik elősegítik a veled való kapcsolatunk fejlődését! Ámen.

Isten arra hív, hogy krisztusközpontú közösséget találjak.
Kaiya Matthews (Texas, USA)

IMÁDKOZZUNK AZ IFJÚSÁGI CSOPORTOKÉRT!

Hozzászóláshoz regisztráció és belépés szükséges!

2023 Május
Ke Sze Cs Szo Va
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Tárhelyszolgáltatónk

Napi áhítat feliratkozás

captcha 

Bejelentkezés

Legújabb kommentek