2023. október 6. péntek

Abban az időben - így szól az ÚR - Izráel minden nemzetségének Istene leszek, ők pedig az én népem lesznek. Ezt mondja az ÚR:
Kegyelmet kapott a pusztában a fegyvertől megmenekült nép, a nyugalma felé tartó Izráel. A messzeségben is megjelent az ÚR: Örök szeretettel szerettelek, azért vontalak magamhoz hűségesen. Fölépítelek még téged, és fölépülsz, Izráel szüze! Fölékesíted még magad, és kézi dobokkal lejtesz majd táncot a vigadozók között! Ültetsz te még szőlőt Samária hegyein, és akik elültetik, azok fogják szüretelni is. Mert eljön az a nap, amikor az őrök így kiáltanak Efraim hegyein: Jöjjetek, menjünk a Sionra, Istenünkhöz, az ÚRhoz!
Ezt mondja az ÚR: Ujjongjatok, örüljetek Jákób sorsán, vigadozzatok a népek élén, hirdessétek, és mondjatok dicséretet: az ÚR megszabadította népét, Izráel maradékát! Visszahozom őket észak földjéről, összegyűjtöm a föld pereméről. Lesz közöttük vak és sánta, terhes és szülő asszony egyaránt: nagy gyülekezetként térnek ide vissza. Sírva jönnek, és fohászkodnak, miközben vezetem őket; folyóvizekhez vezetem egyenes úton, amelyen nem botladoznak. Mert atyja vagyok Izráelnek: Efraim az elsőszülöttem.
Halljátok az ÚR igéjét, ti, népek, hirdessétek a távoli szigeteken, és mondjátok: Aki szétszórta Izráelt, össze is gyűjti, és őrzi, mint pásztor a nyáját. Mert megváltotta az ÚR Jákóbot, kiszabadította az erősebb kezéből. Megjönnek majd, és ujjonganak Sion magaslatán, élvezik az ÚRtól kapott javakat: a gabonát, a mustot és az olajat, a juhokat és a marhákat. Olyan lesz a lelkük, mint az öntözött kert, és nem hervadoznak többé. Akkor örömtáncot jár a szűz, örülnek az ifjak a vénekkel együtt. Gyászukat örömre fordítom, megvigasztalom őket, örömet szerzek nekik a kiállott szenvedés után. A papokat bőséggel árasztom el, népem pedig jóllakik javaimmal - így szól az ÚR.

Jer 31,1-14.

SZERELMES JEGYZETEK

Mert meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelmek, sem jelenvalók, sem eljövendők, sem hatalmak, sem magasság, sem mélység, sem semmiféle más teremtmény nem választhat el minket Isten szeretetétől, amely megjelent Krisztus Jézusban, a mi Urunkban. (Róm 8,38-39)

Kapcsolatunk kezdetén kaptam egy üdvözlőlapot a férjemtől gyönyörű szerelmes sorokkal. Sok évnyi házasság után nincs szükségem jegyzetekre, hogy tudjam, mennyire törődik velem. Ez nyilvánvaló a tetteiből és abból, ahogyan viselkedik velem minden nap. Akkor is, ha olykor - bizonyos helyzetekben - nem értünk egyet vagy vitatkozunk, tudom, hogy irántam való szeretete kitartó és feltétlen. Ebben nagy vigaszt találok.
Isten irántunk való szeretete olyan, mint a férjem állandó szeretete, csak még nagyobb. Időnként, például amikor elvesztettem a húsz éve tartó munkám, vagy bánat ért, vagy egy rémisztő diagnózist kaptam, haragudtam Istenre, és azon töprengtem, hová lett szeretete. Azonban mindvégig ott volt: egy barát kedvességében, egy orvos ügyes kezében, egy új napfelkeltében, az új évszak jöttét hirdető virágzásban. Ezek Isten szeretetének feljegyzései mindannyiunk számára. Felismerjük őket?

Imádság: Kegyelmes Isten, szereteted mindig munkálkodik életünkben. Hadd legyünk eszközei ennek a szeretetnek, és minden lehetséges alkalommal osszuk meg azt kedves gondolatokkal, szavakkal és tettekkel! Ámen.

Isten irántam való szeretete állandó és biztos.
Monica A. Andermann (New York, USA)

IMÁDKOZZUNK VALAKIÉRT, AKI SEGÍT NEKÜNK ÉREZNI ISTEN SZERETETÉT!

Hozzászóláshoz regisztráció és belépés szükséges!

2023 Október
Ke Sze Cs Szo Va
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Tárhelyszolgáltatónk

Napi áhítat feliratkozás

captcha 

Bejelentkezés

Legújabb kommentek