2024. április 3. szerda

Amikor Ezékiás király ezeket meghallotta, megszaggatta ruháját, zsákruhát öltött magára, majd bement az ÚR házába. Azután elküldte Eljákímot, a palota felügyelőjét, Sebná kancellárt és a papok véneit zsákruhába öltözve Ézsaiás prófétához, Ámóc fiához. Azt mondták neki: Ezt üzeni Ezékiás: Nyomorúságnak, büntetésnek és szégyennek a napja ez a nap, mint mikor a gyermek az anyaméh szájáig jutott, de nincs erő megszülni őt. Talán meghallja Istened, az ÚR a kincstárnok minden szavát, akit ideküldött ura, az asszír király, hogy gyalázza az élő Istent, és talán megbünteti Istened, az ÚR azokért a szavakért, amelyeket meghallott. Imádkozz a még meglevő maradékért! Amikor Ezékiás király emberei megérkeztek Ézsaiáshoz, így szólt hozzájuk Ézsaiás: Mondjátok meg uratoknak: Így szól az ÚR: Ne ijedj meg azoktól a szavaktól, amelyeket hallottál, amelyekkel az asszír király emberei káromoltak engem. Íme, én olyan lelket adok bele, hogy hírt hallva visszatérjen országába; saját országában pedig kard által ejtem el.
A kincstárnok visszatért, de az asszír királyt már Libná ellen harcolva találta, mert meghallotta, hogy elvonult Lákísból. Az asszír király ugyanis azt hallotta, hogy Tirháká, Etiópia királya háborúba indult ellene. Ekkor ismét követeket küldött Ezékiáshoz ezzel az üzenettel: Mondjátok meg Ezékiásnak, Júda királyának: Ne engedd, hogy rászedjen téged Istened, akiben bízva azt gondolod, hogy nem kerül Jeruzsálem az asszír király kezébe! Hiszen te is hallottad, hogy mit műveltek Asszíria királyai a többi országban, kiirtva mindent. Te talán megmenekülhetsz? Megmentették-e más népek istenei azokat, akiket elődeim elpusztítottak: Gózánt és Háránt, Recefet és Eden fiait, akik Telasszárban voltak? Hol van Hamát királya, Arpád királya és Szefarvajim városának a királya meg Héna és Ivvá? Ezékiás átvette a levelet a követek kezéből, és elolvasta. Majd fölment az ÚR házába, és kiterítette azt Ezékiás az ÚR előtt. És így imádkozott Ezékiás az ÚR előtt: URam, Izráel Istene, aki a kerúbokon trónolsz! Egyedül te vagy a föld minden országának Istene, te alkottad az eget és a földet! URam, fordulj hozzám figyelmesen, és hallgass meg! URam, nyisd ki a szemedet, és láss! Halld meg Szanhérib beszédét, aki ideküldte ezt az embert, hogy gyalázza az élő Istent! Igaz, URam, hogy Asszíria királyai elpusztították a pogány népeket és országaikat. Isteneiket tűzre vetették, mert azok nem is voltak istenek, hanem csak emberi kéz csinálmányai, fa és kő; ezért pusztíthatták el őket. De most te, URunk, Istenünk, szabadíts meg bennünket az ő kezéből, hadd tudja meg a föld minden országa, hogy te vagy, URam, az egyedüli Isten!

2Kir 19,1-19.

A PROJEKT

Ezékiás bízott az Úrban, Izráel Istenében; nem volt hozzá fogható senki Júda királyai között, sem előtte, sem utána. (2Kir 18,5)

"Anya, kibújt!" - kiabálta a kislányom. "Hadd nézzem!" - és kivettem a kezéből a műanyag poharat. Ámulattal láttam, hogy a kukoricamag, amit hetekig öntöztünk, végre kikelt. Iskolai feladat volt a lányomnak, amit a rákövetkező héten kellett beadni. Én nyolc nap elteltével feladtam a reményt, és azt terveztem, hogy aznap reggel kidobom az egészet a kukába. Még mondtam is a lányomnak, hogy az egész csak idő- és vízpocsékolás. Mire ő magabiztosan azt válaszolta: "A tanárom azt mondta, hogy ki fog nőni". És tényleg így lett. Nem csoda, hogy Jézus azt mondja a Lk 18,16-ban, hogy gyermeki hitre van szükségünk.
A kislányom bízott a tanára szavában, és akkor sem hagyta abba az öntözést, mikor én már rég feladtam. Ugyanígy, Isten is azt akarja, hogy tartsunk ki a hitben, akkor is, ha a helyzetünk kilátástalannak tűnik.
Ezékiás király a kétségbeesés határán volt, amikor levélben újabb fenyegetést kapott az asszír királytól, noha Isten biztosította őt a szabadításról. Hogy úrrá legyen a csüggedésen, személyesen Istennek mondta el az ügyet, és Isten megszabadította őt és egész Jeruzsálemet. Ezékiás királyhoz hasonlóan ne veszítsük el a bizalmunkat Isten igéjében, mert Isten mindig hűséges marad.

Imádság: : Drága Istenünk, add, hogy állhatatosan bízzunk a te szavadban! Ámen.

Isten mindig hűséges.
Catherine Kwao (Nagy-Accra régió, Ghána)

IMÁDKOZZUNK ISTEN IGÉJÉBE VETETT BIZALOMÉRT!

Hozzászóláshoz regisztráció és belépés szükséges!

2024 Május
Ke Sze Cs Szo Va
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Tárhelyszolgáltatónk

Napi áhítat feliratkozás

captcha 

Bejelentkezés

Legújabb kommentek