2024. május 8. szerda

Azután útnak indultak Élimből. Megérkezett Izráel fiainak egész közössége a Szín-pusztába, amely Élim és a Sínai között van, a második hónap tizenötödik napján, azután, hogy kijöttek Egyiptomból. És zúgolódni kezdett Izráel fiainak egész közössége Mózes és Áron ellen a pusztában. Mert azt mondták nekik Izráel fiai: Bárcsak meghaltunk volna az ÚR kezétől Egyiptomban, amikor a húsos fazekak mellett ültünk, és jóllakásig ehettünk kenyeret! Hát azért hoztatok ki bennünket ebbe a pusztába, hogy ezt az egész gyülekezetet éhhalálra juttassátok? Az ÚR azonban így szólt Mózeshez: Majd én hullatok nektek kenyeret az égből. Menjen ki a nép, és szedjen naponként egy napra valót! Ezzel teszem próbára, hogy az én törvényem szerint jár-e, vagy sem. Amikor a hatodik napon elkészítik azt, amit bevisznek, az kétszer annyi lesz, mint amennyit napról napra szednek. Mózes és Áron ekkor azt mondta Izráel fiainak: Ma este megtudjátok, hogy az ÚR hozott ki benneteket Egyiptom országából. Reggel pedig meglátjátok az ÚR dicsőségét, mert meghallotta, hogy zúgolódtok az ÚR ellen. Ugyan mik vagyunk mi, hogy ellenünk zúgolódtok? Mózes pedig ezt mondta: Ad majd az ÚR ennetek este húst, reggel pedig kenyeret jóllakásig, mert meghallotta az ÚR a zúgolódásotokat, ahogyan ellene zúgolódtatok. Mert mik vagyunk mi? Nem ellenünk zúgolódtatok, hanem az ÚR ellen! Áronnak pedig azt mondta Mózes: Mondd meg Izráel fiai egész közösségének: Járuljatok az ÚR elé, mert meghallotta zúgolódásotokat! Amikor azután Áron Izráel egész közösségéhez beszélt, és a puszta felé fordultak, az ÚR dicsősége megjelent a felhőben.
Azután így beszélt Mózeshez az ÚR: Meghallottam Izráel fiainak a zúgolódását. Ezért így szólj hozzájuk: Estére húst esztek, reggel pedig kenyérrel laktok jól, és akkor megtudjátok, hogy én, az ÚR vagyok a ti Istenetek. Így történt, hogy még azon az estén fürjek szálltak oda, és ellepték a tábort, reggelre pedig harmat borította a földet a tábor körül. Amikor fölszikkadt a lehullott harmat, apró szemcsék borították a pusztát: mintha apró dara lett volna a földön. Amikor meglátták ezt Izráel fiai, azt kérdezték egymástól: Mi ez? Nem tudták ugyanis, hogy mi az. De Mózes megmondta nekik: Ez az a kenyér, amelyet az ÚR adott nektek eledelül. Ezt parancsolja az ÚR: Szedjen belőle mindenki annyit, amennyit meg tud enni: fejenként egy ómert, a lélekszámnak megfelelően. Annyi adagot szedjetek, amennyien egy sátorban vagytok! Izráel fiai így is cselekedtek, és szedett ki többet, ki kevesebbet. Amikor azután megmérték ómerrel, nem volt fölöslege annak, aki többet szedett, sem hiánya annak, aki kevesebbet szedett. Mindenki annyit szedett, amennyit meg tudott enni.

2Móz 16,1-18.

NAPRÓL NAPRA

Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma. (Mt 6,11)

Egyik reggel a pénzügyi helyzetem miatti aggodalommal telve ébredtem. De reménységet találtam, ahogy a Csendes Percek áhítata fölött kezdtem elmélkedni. Az aznapi áhítat arról szólt, hogy Isten ígéretei hogyan ragyognak a minket beárnyékoló felhőkkel ellentétben. Imádság után becsuktam a Csendes Percek füzetet. Ránéztem a borítójára - három különböző korú nő gyűjtött valami fehéret, amely a magasból hullott alá. Elolvastam a borítókép értelmezését, és megtudtam, hogy az asszonyok mannát szedegettek.
Amikor az izraeliták elhagyták Egyiptomot, sok kihívással kellett szembenézniük, többek között azzal is, hogy mit fognak enni. Isten az égből egy manna nevű "ételesőt" hullatott le számukra, azonban csak annyit gyűjthettek, amennyire naponta szükségük volt.
Ugyanaz az Isten, aki az izraeliták szükségleteit kielégítette, rólunk is gondoskodik, napról napra. Talán ezért tanította Jézus azt, hogy így imádkozzunk: "Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma" (Mt 6,11), és ezért írja Pál apostol: "Az én Istenem pedig be fogja tölteni minden szükségeteket az ő gazdagsága szerint dicsőséggel Krisztus Jézusban" (Fil 4,19). Dicsőség legyen Istennek!

Imádság: : Drága Istenünk, köszönjük, hogy hűségesen megelégíted szükségleteinket napról napra. Ámen.

Isten hűségesen gondoskodik rólam minden nap.
Saralaveni Prabhakar (Andhra Pradesh, India)

IMÁDKOZZUNK AZOKÉRT, AKIKNEK NINCS ELÉG ENNIVALÓJUK!

Hozzászóláshoz regisztráció és belépés szükséges!

2024 Május
Ke Sze Cs Szo Va
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Tárhelyszolgáltatónk

Napi áhítat feliratkozás

captcha 

Bejelentkezés

Legújabb kommentek