2024. május 9. csütörtök

Naamán, Arám királyának hadseregparancsnoka nagyra becsült ember volt ura előtt, és tekintélyes, mert általa szabadította meg az ÚR Arámot. Ez a férfi erős vitéz volt, de bélpoklos lett. Egyszer kivonult néhány arám rablócsapat, és foglyul ejtettek Izráel országából egy kisleányt, aki Naamán feleségének lett a szolgálóleánya. Ez így szólt úrnőjéhez: Bárcsak eljutna az én uram a samáriai prófétához, az majd meggyógyítaná a bélpoklosságából. Naamán erre ura elé járult, és elmondta, hogy mit beszélt az Izráel országából való leány. Arám királya ezt mondta: Menj csak el, én meg küldök egy levelet Izráel királyának. El is ment Naamán, és vitt magával tíz talentum ezüstöt, hatezer aranyat meg tíz rend ruhát. Átadta Izráel királyának a levelet is, amely így szólt: Most, amikor ez a levél hozzád érkezik, kérlek, hogy gyógyítsd meg bélpoklosságából szolgámat, Naamánt, akit hozzád küldtem! Amikor Izráel királya fölolvasta a levelet, megszaggatta a ruháját, és ezt mondta: Hát Isten vagyok én, aki megölhet és életre kelthet, hogy ideküld ez énhozzám egy embert, hogy meggyógyítsam bélpoklosságából?! Értsétek meg, lássátok be, hogy csak ürügyet keres ellenem! Amikor Elizeus, Isten embere meghallotta, hogy Izráel királya megszaggatta a ruháját, ilyen üzenetet küldött a királynak: Miért szaggattad meg a ruhádat? Jöjjön ide hozzám az az ember, és majd megtudja, hogy van prófétája Izráelnek! Ezért Naamán elment lovaival és kocsijával, és megállt Elizeus házának a bejáratánál. Elizeus egy követet küldött hozzá ezzel az üzenettel: Menj, és fürödj meg hétszer a Jordánban, akkor újra megtisztul a tested! Naamán azonban megharagudott, elment, és így szólt: Én azt gondoltam, hogy majd kijön, elém áll, és segítségül hívja Istenének, az ÚRnak a nevét, azután végighúzza kezét a beteg helyen, és kigyógyít a bélpoklosságból. Hát nem többet érnek-e Damaszkusz folyói, az Abáná és a Parpar Izráel minden vizénél? Megfürödhetnék azokban is, hogy megtisztuljak! Azzal megfordult, és haragosan távozott. Szolgái azonban odamentek, és így szóltak hozzá: Atyám, ha a próféta valami nagy dolgot parancsolt volna, azt megtennéd, ugye? Mennyivel inkább megteheted, amikor csak azt mondta, hogy fürödj meg, és megtisztulsz. Lement tehát, és megmerítkezett hétszer a Jordánban az Isten emberének a kívánsága szerint. Akkor újra tiszta lett a teste, akár egy újszülött gyermeké.

2Kir 5,1-14.

FONTOS CÉL

Pál, Isten akaratából Jézus Krisztus apostola. (Ef 1,1)

Pál apostol az első gyülekezeteknek küldött számos köszöntésében kijelentette, hogy ő Isten akaratából Krisztus apostola. Míg Pál felismerte élete célját, addig mi hívőként gyakran kevésbé érezzük magunkat biztosnak a célunkban, és azon gyötrődünk, vajon Isten használ-e minket a jelenlegi körülményeink között. Biztos, hogy Isten elhívott Pálhoz hasonló nagy teológusokat, hogy őt szolgálják. De minket, akik gyárakban dolgozunk, teherautót vezetünk, gyerekekkel foglalkozunk, lelkészi munkát végzünk, tanítunk, gazdálkodunk és mindenféle körülmények között élünk, szintén használhat Isten.
Istennek mindannyiunkkal célja van, ahogyan célja volt azzal a fiatal szolgálóleánnyal is, akiről a 2Kir 5-ben olvastunk. Ő Naámán, az arámi király hadseregparancsnokának feleségét szolgálta. A leány hite megváltoztatta Naámán életét, és az Izraellel szembeni ellenséges szemléletét.
Közülünk sokan nem tudják elképzelni, hogyan használhat minket Isten, de ő folyamatosan munkálkodik az életünkben és az életünkön keresztül. Nem kell nagy teológusnak lennünk ahhoz, hogy Isten eszközei lehessünk. Csak bíznunk kell abban, hogy elhívást kaptunk Isten követésére, bármilyenek legyenek is a körülményeink. Bízhatunk, hogy Istennek célja van velünk.

Imádság: : Hűséges Istenünk, köszönjük, ahogy munkálkodsz életünkben és életünkön keresztül. Ámen.

Bízom abban, hogy Istennek fontos célja van az életemmel.
Steven Thompson (Iowa, USA)

IMÁDKOZZUNK AZOKÉRT, AKIK NEHEZEN ISMERIK FEL ÉLETÜK CÉLJÁT!

Hozzászóláshoz regisztráció és belépés szükséges!

2024 Május
Ke Sze Cs Szo Va
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Tárhelyszolgáltatónk

Napi áhítat feliratkozás

captcha 

Bejelentkezés

Legújabb kommentek